archiwalne zdjęcia

Uroczystość wyświęcenia nowoobranego opata klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu Benedykta Birosa

Grupa uczestników uroczystości. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej do prawej m.in.: rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie ks. Roman Sitko (1), opat o. Józef Górny (2), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (3), biskup tarnowski Franciszek Lisowski (4), nowy opat o. Benedykt Biros (5), opat klasztoru w Hohenfurth o. Tecelin Jaksch (7). Widoczni także: dyrektor koncernu wydawnictw Ilustrowanego Kuriera Codziennego Kazimierz Dobija (z kapeluszem w ręku, stoi na lewo za ks. Sitko), starosta limanowski Ludwik Małkowski (stoi za opatem Górnym), ks. prałat Antoni Matejkiewicz (stoi za wicewojowodą Małaszyńskim), ks. Lubelski, ks. Karol Łazarski

Data wydarzenia: 1937-08-22

Miejsce: Szczyrzyc

Osoby widoczne: Antoni Matejkiewicz, Ludwik Małkowski, Kazimierz Dobija, Tecelin Jaksch, Benedykt Biros, Piotr Małaszyński, Franciszek Lisowski, Józef Górny, Roman Sitko

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz