Uroczystość wyświęcenia nowoobranego opata klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu Benedykta Birosa

Biskup tarnowski Franciszek Lisowski i nowy opat o. Benedykt Biros w czasie procesji. W głębi widoczny wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński.

Data wydarzenia: 1937-08-22

Miejsce: Szczyrzyc Osoby widoczne: Piotr Małaszyński, Franciszek Lisowski, Benedykt Biros

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz