archiwalne zdjęcia7

Uroczystość wyświęcenia nowoobranego opata klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu Benedykta Birosa

Fragment procesji. Widoczni m.in.: biskup tarnowski Franciszek Lisowski (z lewej, pod baldachimem), nowy opat o. Benedykt Biros (z prawej, pod baldachimem) oraz opaci: o. Tecelin Jaksch (z lewej, w białej infule na głowie) i ks. Józef Górny (z prawej).

Data wydarzenia: 1937-08-22

Miejsce: Szczyrzyc

Osoby widoczne: Józef Górny, Franciszek Lisowski, Benedykt Biros, Tecelin Jaksch

Zapisz