Atrakcje Turystyczne

Zespół Klasztorny Cystersów został założony w 1243 roku. Wyróżniającym się obiektem jest murowany kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa z pierwszej połowy XVII wieku, zbudowany na planie krzyża, w stylu gotyckim, później kilkakrotnie przebudowywany. Wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (pochodzący ze szkoły włoskiej, namalowany w XVI wieku, koronowany dwukrotnie: w 1939 r. koronami biskupimi, a w 1984 r. – papieskimi), która od lat opiekuje się swoimi mnichami oraz wszystkimi ludźmi przybywającymi, by prosić i dziękować za łaskę i opiekę. Cennymi przedmiotami o wartości historycznej są: krucyfi ks z XV wieku i kamienna kropielnica z XVI wieku. W skład zespołu klasztornego wchodzi ponadto zabytkowy spichlerz murowany z XVII w., z obszerną sienią ze sklepieniem kolebkowym oraz z pięknym kamiennym portalem, ozdobionym herbem Korczak.

Sanktuarium Maryjne w Szczyrzycu

 

W 1954 roku ówczesny opat dr Stanisław Kiełtyka, chcąc ocalić zbiory sztuki sakralnej, a także eksponaty zbierane od okolicznej ludności, założył muzeum, które pierwotnie znajdowało się w pomieszczeniach klasztornych. W roku 1966 uporządkowano zbiory i podzielono je na dwa działy: militaria i sztuka sakralna. W 1984 r. zgodnie z decyzją opata dr. Huberta Kostrzańskiego przeniesiono eksponaty z klasztoru do wyremontowanego dawnego spichlerza. Eksponaty rozmieszczono w trzech salach. Miłośników militariów zachwycić mogą bogate zbiory broni palnej i siecznej, które znajdują się w sali zbrojowej. Są tu też zbiory numizmatyczne, starodruki, naczynia i szaty liturgiczne z XVII i XVIII wieku. Unikatem, a zarazem najcenniejszą pamiątką, jest XIX-wieczna kopia mapy świata, powstałej w XIII wieku w Ebstorfer - jedyny egzemplarz w Polsce. Osobnym działem są zbiory obrazujące kulturę materialną i folklor okolic Szczyrzyca. Niewielka ekspozycja poświęcona jest również wybitnemu uczniowi czteroklasowej szkoły ludowej (funkcjonującej w XIX w.), pisarzowi - Władysławowi Orkanowi. Odrębna ekspozycja w muzeum dotyczy browaru cysterskiego, gdzie zgromadzono m.in. unikalną kolekcję etykiet szczyrzyckiego piwa oraz inne przedmioty, używane przy jego produkcji.

 Muzeum - godziny otwarcia:

 Dni powszednie: od 9.00 do 11.00 i od 14.00 do 17.00

 Niedziele i święta: od 13.00 do 17.00

Muzeum Ojców Cystersów w Szczyrzycu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

Szyk

Pierwsze wzmianki o tej wiosce oddalonej 8 km od Jodłownika, pochodzą z I dekady XIII w. W jej centrum stoi drewniany, kryty gontem kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Barbary Męczennicy, który prawdopodobnie powstał w pierwszej połowie XVI w., a przebudowany w pierwszej połowie XVII w. Wewnątrz podziwiać można namalowany na deskach lipowych obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (datowany na lata 1520-1530), który zajmuje ważne miejsce w kręgu zabytków małopolskiego malarstwa gotycko-renesansowego.

Jodłownik

W odległości 4 km od Szczyrzyca, w centrum wsi zachował się zabytkowy drewniany kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1585 roku, zbudowany w tradycji gotyckiej. We wnętrzu tej świątyni największą uwagę przyciąga ołtarz główny wraz z obrazem Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny, obok posągi świętych. Można w nim zobaczyć również rokokową polichromię z 1764 roku, przedstawiającą medaliony z popiersiami świętych, związanych z historią zakonu dominikańskiego oraz ołtarze boczne późnobarokowe: Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W przedsionku kościoła warto obejrzeć portret fundatora kościoła Przecława Niewiarowskiego (z 1600 roku) oraz kilka barokowych obrazów.

Wilkowisko

Zabytkowy kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej wzniesiono w latach 1923-1927 na miejscu poprzednich, niszczonych za każdym razem przez pożary. Wewnątrz znajdują się pojedyncze elementy wyposażenia z poprzednich świątyń: cenny krucyfi ks z XV w., obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki z przedstawieniem króla z orszakiem (pocz. XVIII w.). Na wieży – dwa dzwony z XVI i XVII w. Naprzeciw kościoła – plebania z XIX w. zbudowana w stylu małopolskiego dworku. Na wzniesieniu „Dział”, górującym nad wsią, stoi wysoki kamienny krzyż wystawiony w 1950r., konserwowany w latach 1975 i 2000. Powstał na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Polski, z inicjatywy ks. proboszcza Jana Rozembarskiego. Z tego miejsca rozciąga się wspaniała panorama.

Kasina Wielka

Kościół św. Marii Magdaleny powstał w 1678 r. Dwa lata później dobudowano do niego wieżę. Nawę i prezbiterium przykrywa wspólny gontowy dach wielopołaciowy. Polichromia nosi cechy barokowe. Późnobarokowe ołtarze wykonane zostały w XIX w., w głównym umieszczono rzeźbę św. Marii Magdaleny oraz św.św. Piotra i Pawła. Na ścianach znajdują się stacje Drogi Krzyżowej z XVII w. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks i wycięte z desek barokowe postaci Matki Boskiej i św. Jana z XVII w. Warta uwagi jest również chrzcielnica ścienna z XVII w.

Zabytkowy drewniany kościół w Kasinie Wielkiej

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 

Diabli Kamień

Trzy kilometry od Klasztoru w Szczyrzycu, przy drodze prowadzącej w kierunku Krakowa, u podnóża południowych stoków szczytu Grodzisko, znajduje się Kamień Diabelski, nieodłącznie związany ze Szczyrzycem, jak wskazuje na to legenda. Według niej, kamieniem tym diabeł chciał zburzyć Klasztor Cystersów w Szczyrzycu, upuścił go jednak 3 km od celu na dźwięk dzwonu z klasztornego kościoła czy też na dźwięk piania koguta – jak mówi inna wersja legendy. Pięć kulistych zagłębień na wschodniej ścianie skały to podobno ślady diabelskich pazurów. W pobliżu Kamienia Diabelskiego, po jego zachodniej stronie, stoi duży drewniany krzyż postawiony w 80-tą rocznicę „Cudu nad Wisłą”, a po wschodniej stronie znajduje się pustelnia pod wezwaniem św. Benedykta, którą odwiedza wielu pielgrzymów i podróżnych. Do niedawna była ona zamieszkała przez pustelnika.

 

Wioska Indiańska

Na czarnym szlaku, pomiędzy klasztorem OO. Cystersów a Kamieniem Diabelskim, znajduje się Wioska Indiańska funkcjonująca sezonowo, jako skansen związany z kulturą materialną Indian Ameryki Północnej. Obiekt usytuowany jest pośród malowniczych plenerów, w starym beskidzkim, ekologicznym sadzie. Działalność skansenu umieszczana jest nie tylko w ogólnopolskiej ofercie Biur Turystycznych, ale również w wielu czołowych mapach i przewodnikach, m.in. w popularnym informatorze turystycznym Pascal Travel Club. Działająca od 2003 roku, szczyrzycka Wioska Indiańska otrzymała wiele podziękowań, nagród i wyróżnień. Wśród nich: I i II miejsce na Międzynarodowym Krakowskim Salonie Turystycznym, II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze miejsce eventowe.

Wioska Indiańska w Szczyrzycu 

Zapisz

Zapisz

Browar

W pobliżu zabudowań klasztornych znajduje się odwieczna wizytówka zakonników - browar, którego początki sięgają 1623 r. Dokumenty źródłowe zawierają informację o budowie drewnianego browaru już w 1628 roku. Cystersi od wieków zajmowali się produkcją piwa w przyklszatornych browarach. Zaczęło się od produkcji podpiwku na bazie palonego jęczmienia, natomiast warzenie piwa wysokoprocentowego rozpoczęto w roku 1824. W latach 1772-1774, decyzją opata Józefa Onufrego Grzymisławskiego, rozpoczęto budowę murowanego browaru, przy szczególnym zainteresowaniu szczyrzyckiej społeczności.

 

Sam proces nie odbiegał od światowych standardów. Warto zwrócić uwagę na dodawane do beczki drożdże, które przesądzały o wyjątkowej urodzie smakowej piwa. Za cystersów, do roku 1948 wszystkie prace przy produkcji piwa wykonywano ręcznie. Była to prawdziwa manufaktura. Piwo nosiło dumną nazwę Złoty Zdrój. Reklamowano je hasłem „Mocne jak głos Kuryera i słodkie jak głos Kiepury". W roku 1983 warzono już 22 tysiące hektolitrów piwa rocznie.Piwo znajdowało chętnych głównie w Dobrej, Limanowej, Rabce, Myślenicach, Dobczycach i Krakowie. Najdłużej (lata 1957-1970) utrzymywała się nazwa: Browar Podhalański w Szczyrzycu. Kiedy browar został upaństwowiony, piwo straciło na smaku i popularności. W roku 1993 po ciężkich bojach ojcowie cystersi odzyskali swój browar wraz z całym majątkiem. Otrzymał on nazwę Gryf, wywodzącą się z herbu Szczyrzyca.

 

Piwo warzone wtedy nie spełniało jednak oczekiwań smakoszy. W roku 1997 zaprzestano produkcji. W 2007 roku opactwo cysterskie rozpoczęło remont i adaptację dwóch budynków nieczynnego browaru klasztornego. Inicjatywa rewitalizacji wypłynęła od sponsorującej renowację rodziny Czepielów. Budynek dawnej słodowni został zaadaptowany na salę koncertową - tzw. Gościniec św. Benedykta. W 2008 roku w Restauracji Regionalnej „Marysia” w Szczyrzycu powstał mini-browar, gdzie produkowane jest metodą tzw. górnego warzenia niepasteryzowane piwo „Szczyrzyckie”. W roku 2015, w sierpniu browar wznowił warzenie piwa według starej receptury odnalezionej w klasztornych archiwach.

Browar w Szczyrzycu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz