Szlaki Turystyczne

Pobierz mobilną aplikację z mapami i szlakami Beskidu Wyspowego - Pobierz

Lokalne szczyty

Ciecień (829 m)

Szczyt, tworzący wraz z Księżą Górą i Grodziskiem długi, nietypowy dla Beskidu Wyspowego grzbiet, położony pomiędzy dolinami Krzyworzeki i Stradomki. Wzniesienie budzi zainteresowanie zarówno z uwagi na wygląd, jak i nazwę. W sylwetce Cietnia widzianej od północy bądź południa zaznaczają się wyraźnie dwa nierówne szczyty, oddzielone charakterystycznym wcięciem, od którego prawdopodobnie pochodzi nazwa tej góry.

 

Księża Góra (649m)

Charakterystyczny szczyt pomiędzy Cietniem a Grodziskiem, w pobliżu skrzyżowania dróg leśnych prowadzących do Wiśniowej, Pogorzan, Smykani, Cietnia i Grodziska. Ze względu na drewnianą, kilkunastometrową wieżę usytuowaną na wierzchołku, jest to idealny punkt widokowy. Pod wieżą znajduje się kamienny ołtarz z drewnianym krzyżem.

 

Grodzisko (618 m)

Wierzchołek stanowiący północne zakończenie pasma Cietnia, położony na wschód od doliny Krzyworzeki nad wsią Poznachowice Górne w Gminie Raciechowice. Prowadzone jeszcze przed I wojną światową i później badania archeologiczne wykazały, że na szczycie góry znajdowało się w czasach kultury łużyckiej grodzisko, początkujące rozwój potężnego niegdyś grodu szczyrzyckiego.

 

Kostrza (730 m)

Całkowicie zalesiona, mająca wydłużony grzbiet. Jej stoki północno-wschodnie są bardzo strome, pozostałe dużo łagodniejsze. Na szczyt prowadzi podejście przez piękny bukowy las. Według jednej z legend istniało tutaj dawniej grodzisko, które zapadło się pod ziemię wraz z częścią góry, na której stało. Dawniej miejscowa ludność nazywała szczyt Kostrzy „Piwniczyskiem”, ponieważ szukano tutaj śladów prehistorycznych budowli obronnych.

Ciecień, Księża Góra, Grodzisko

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

SZLAK ZIELONY, potem  SZLAK NIEBIESKI

SZCZYRZYC - CIECIEŃ - KSIĘŻA GÓRA - PRZEŁĘCZ POD GRODZISKIEM - GRODZISKO

DŁUGOŚĆ: 10,5 km

CZAS PRZEJŚCIA: 3 godz. 45 min.

PRZEWYŻSZENIE: 660 m

Z centrum Szczyrzyca szlak prowadzi przez most na Stradomce, po czym skręca w lewo. Jesteśmy w Pogorzanach. Droga zatacza szeroki łuk. Na wypłaszczeniu widoczna rozległa panorama: w kierunku zachodnim dostrzegamy masyw Cietnia, po prawej widzimy Księżą Górę, Cublą Górę i Grodzisko. Na północy Jedna ze stacji Drogi Krzyżowej prowadzącej do Pustelni pod wezwaniem św. Benedykta sylwetka neoromańskiego kościoła w Górze św. Jana. W dolinie Stradomki Opactwo OO. Cystersów. Na wschodzie wzniesienia Pasierbieckiej i Kamionnej, Kostrzy, Górek Jodłownickich. Na południu „wał” Łopienia, Mogielica, trójszczytowa Śnieżnica, a na jej tle Pieninki Skrzydlańskie, Dzielec, Lubogoszcz i znowu Ciecień.

 

Zanim szlak dotrze do lasu, po prawej stronie Kostrzy widoczne kolejno: Kamionka, Świnna Góra, Wierzki, prześwituje Zęzów i Kacza, a na ich tle Groniec i Stronia. Skręcamy następnie w prawo i obok szkółki leśnej rozpoczynamy dość mozolne podejście. Gdy nieco się wypłaszczy, skręcamy w prawo, a później w lewo, aby dojść do szlaku niebieskiego na grzbiecie Cietnia. Z miejsca, gdzie szlak skręca w prawo, w lewo wiedzie nieoznakowana droga leśna, która po kilkuset metrach doprowadza do krzyża, gdzie kiedyś stała partyzancka altana. Na grzbiecie Cietnia szlak zielony skręca w lewo i towarzyszy szlakowi niebieskiemu. Wchodzą one na szczyt Cietnia. W rejonie szczytu szlak zielony skręca do Wiśniowej. Idziemy dalej, by wejść na polanę – startowisko lotniarzy, skąd rozciąga się rozległa panorama: od południa dwuszczytowy Lubogoszcz, dalej Luboń Wielki.

 

Na ich tle Wierzbanowska Góra, niski „wał” Pasma Podhalańskiego, Kiczora, Zembalowa, Stołowa Góra, masyw Babiej Góry z Policą, Pasmo Kotonia, Sularzówki. Na zachodzie Lubomir, Łysina, Przełęcz Sucha i Kamiennik. W obniżeniu dolina Krzyworzeki z Wierzbanową, Kobielnikiem, Lipnikiem i Wiśniową. Wracamy. Idziemy niebieskim szlakiem w kierunku Księżej Góry. Z przełęczy pomiędzy Cietniem, a Księżą Górą prowadzą drogi leśne: na zachód do Wiśniowej, na wschód do Szczyrzyca. Skręcamy ze szlaku niebieskiego w lewo na szczyt Księżej Góry. Panorama z wieży widokowej: na południu Ciecień, a za nim prześwituje Lubogoszcz (szczyt zachodni), Luboń Wielki, Szczebel, Kiczora, Zembalowa, Babia Góra, Lubomir z Łysiną, Sucha Polana, Kamiennik, Pasmo Dalina i Bukowca, Pasmo Ostrysza, Pogórze Wielickie i Wiśnickie, a na północy Grodzisko. Dalej w prawo ku wschodowi Pogórze Wiśnickie. Na wschodzie Pasierbiecka z Kamionną, Kostrza, Pasmo Łososińskie, grupa Świnnej, Łyżka, pasmo Ostrej, „wał” Łopienia, Mogielica i Ciecień.

 

Podążamy w kierunku Grodziska. Mijamy wotywną kapliczkę z II połowy XIX wieku. Trewersujemy Cublą Górę, dochodzimy do skrzyżowania ze szlakiem czarnym. Szlak niebieski prowadzi na szczyt Grodziska skąd widoczna jest panorama na Lubomir, Łysinę i Kamiennik oraz dolinę Krzyworzeki, a w kierunku wschodnim na Pogórze Wiśnickie i północno-wschodnie obszary Beskidu Wyspowego. W prawo droga leśna prowadzi do Klasztorzyska. My natomiast skręcamy w lewo i zaraz w prawo. Z drugiego skrętu ładny widok na Dolinę Stradomki z Klasztorem OO. Cystersów. W rejonie szczytu od południa dostrzegamy ślady dodatkowych obwałowań, gdyż teren z tej strony ma małe walory obronne i przez wał grodu wchodzimy na teren Grodziska.

Szlak ze Szczyrzyca na Ciecień, Księżą Górę i Grodzisko

 

SZLAK CZARNY

SZCZYRZYC - STRÓŻA DŁUGOŚĆ: 6,2 km

CZAS PRZEJŚCIA: 2 godz.

PRZEWYŻSZENIE: 160 m

Z centrum Szczyrzyca idziemy za szlakiem czarnym i zielonym w kierunku rozwidlenia dróg do Jodłownika i Skrzydlnej. Przy skrzyżowaniu, po lewej stronie, znajduje się cmentarz z I wojny światowej, po prawej – tablica pamiątkowa poległych w II wojnie światowej. Skręcamy za czarnym szlakiem w prawo w kierunku Skrzydlnej. Po lewej stronie znajdują się budynki placówek oświatowych w Szczyrzycu. Przed nami na horyzoncie potężny, trójszczytowy masyw Śnieżnicy. Idziemy drogą asfaltową około jednego kilometra i skręcamy w lewo przed widocznym mostem. Jesteśmy w Janowicach. Po zatoczeniu obszernego łuku na zachodzie widzimy masyw Cietnia, po prawej Księżą Górę, Cublą Górę i Grodzisko. Podziwiamy następną panoramę spod wieży telefonii komórkowej. Na wschodzie widzimy charakterystyczny kształt Kostrzy z wychylającymi się po jej lewej stronie Pasierbiecką i Kamionną. Po prawej stronie Kostrzy dostrzegamy Górki Jodłownickie i dalej na południu długi „wał” Łopienia, charakterystyczną kopę Mogielicy i trójszczytową Śnieżnicę. Na tle Śnieżnicy widzimy wzniesienia Pieninek Skrzydlańskich - po lewej Ostrą, po prawej Worecznik. Dalej w prawo jest dwuszczytowy Dzielec, z tyłu Lubogoszcz i jeszcze bardziej w prawo dwuszczytowa Wierzbanowska Góra i znowu Ciecień. Następnie szlak wiedzie nieopodal malowniczych zagajników i wprowadza na drogę asfaltową z Jodłownika do Stróży i Skrzydlnej, obok miejscowego cmentarza. Skręcamy w prawo. Z drogi asfaltowej do centrum Stróży z tyłu za Ostrą, zobaczymy na tle Śnieżnicy Dalnią Górę ze znanym kamieniołomem. Za kościołem skręcamy w lewo, podchodzimy do widocznego budynku szkoły. Na ścianie szkoły znajduje się tablica upamiętniająca pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w lipcu 1913 roku, który prowadził tu Ofi cerską Szkołę Strzelców. Szlak czarny tutaj się kończy.

 

Zapisz

SZLAK CZARNY

SZCZYRZYC - PRZEŁĘCZ POD GRODZISKIEM

DŁUGOŚĆ: 4,2 km

CZAS PRZEJŚCIA: 1 godz. 30 min.

PRZEWYŻSZENIE: 210 m

Z centrum Szczyrzyca prowadzi drogą asfaltową w kierunku Raciechowic. Za zabudowaniami gospodarczymi OO. Cystersów skręca w lewo, przechodzi w pobliżu domu w stylu szczyrzyckim i przez most na Stradomce. Wznosi się dość stromą ścieżką, później polną drogą, do drogi asfaltowej i skręca w prawo. Za chwilę dochodzimy do Wioski Indiańskiej. Z tego miejsca, w kierunku wschodnim widzimy Szczyrzyc i wzniesienia Beskidu Wyspowego: Łopusze, Pasierbiecką z Kamionną, grupę Świnnej Góry, Łopień, Mogielicę i dalej ku zachodowi: Ciecień, Księżą Górę i Grodzisko. Następnie szlak wprowadza obok mostu na Smykani na drogę asfaltową i przed zagajnikiem z Kamieniem Diabelskim skręca w lewo. Po zwiedzeniu terenu, kaplicy i Kamienia wracamy do w/w punktu. Drogą polną, przez teren zabudowany, wchodzimy do lasu i dość mozolnie podchodzimy na przełęcz pod Grodziskiem. Spotykamy tu szlak niebieski, którym możemy dojść na szczyt Grodziska.

 

Czarny szlak ze Szczyrzca na Diabli Kamień i GrodziskoCzarny szlak ze Szczyrzca na Diabli Kamień i Grodzisko 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

SZLAK ZIELONY

SZCZYRZYC – JODŁOWNIK – KOSTRZA

DŁUGOŚĆ: 9,6 km

CZAS PRZEJŚCIA: 3 godz. 15 min.

PRZEWYŻSZENIE: 440 m

Z centrum Szczyrzyca idziemy w kierunku rozwidlenia dróg do Jodłownika i Skrzydlnej. Po lewej stronie znajduje się cmentarz z I wojny światowej, a po prawej placówki oświatowe. Szlak prowadzi drogą asfaltową do Jodłownika, na odcinku około 100 metrów, następnie skręca w prawo na drogę polną. Z miejsca, gdzie szlak z drogi polnej wchodzi na dróżkę asfaltową, rozpościera się panorama: od południa Śnieżnica, na jej tle Pieninki Skrzydlańskie. W prawo Dzielec, Lubogoszcz, Wierzbanowska Góra, Ciecień, Księża Góra, Cubla Góra, Grodzisko. Wchodzimy pomiędzy zabudowania Janowic. Po prawej stronie widzimy okazały budynek podworski. Z miejsca, gdzie dróżka asfaltowa dołącza do drogi wiodącej do Jodłownika, roztacza się panorama w kierunku wschodnim: Pasierbiecka z Kamionną, Kostrza, Górki Jodłownickie i dalej ku południu Kamionka, Świnna Góra, „wał” Łopienia, Mogielica i znowu Śnieżnica i Pieninki Skrzydlańskie.

 

Idziemy do Jodłownika, mijamy Urząd Gminy, przechodzimy przez most na Tarnawce, potem obok kościoła z wolno stojącą wieżą. Po około 300 metrach od kościoła skręcamy w lewo w wąską dróżkę asfaltową. Z tego miejsca w kierunku zachodnim widzimy: Ciecień, Księżą Górę, Cublą Górę, Grodzisko. Dalej charakterystyczny neoromański kościół w Górze św. Jana, a bardziej w prawo kościół w Krasnem - Lasocicach. Podchodzimy pod Górki Jodłownickie. W kierunku południowym dostrzegamy, z widocznymi wyrębami, Ćwilin, trójszczytową Śnieżnicę, Pieninki Skrzydlańskie, Lubogoszcz, a na jego tle Dzielec, minimalnie widoczny Szczebel, dwuszczytowa Wierzbanowska Góra, przy bardzo dobrej widoczności Babia Góra i znowu Ciecień. Znajdujemy się na Górkach Jodłownickich. Przed nami od wschodu Kostrza, pasmo Łososińskie, Zęzów, Kamionka. Na południu „wał” Łopienia, a za nim czubek Mogielicy, „wał” Gorców, Ćwilin, Śnieżnica. Z Górek Jodłownickich przez las położony u stóp Kamionki schodzimy do podnóża Kostrzy. Przechodzimy przez mostek i zaczyna się dość mozolne podejście przez piękny bukowy las. Po lewej stronie rezerwat przyrody Kostrza. Na ostatnim odcinku szlak nieco się wypłaszcza. Na szczycie Kostrzy znajdujemy mapę tej części Beskidu Wyspowego.

 

Zapisz

SZLAK ŻÓŁTY

SZCZYRZYC - DROGA KLASZTORNA - PRZEŁĘCZ POMIĘDZY KSIĘŻĄ GÓRĄ A CIETNIEM

DŁUGOŚĆ: 4 km

CZAS PRZEJŚCIA: 1 godz. 15 min.

PRZEWYŻSZENIE: 310 m

Z centrum Szczyrzyca szlak żółty, ze szlakiem zielonym, skręca na most na Stradomce. Następnie szlak zielony skręca w lewo, my zaś za szlakiem żółtym, obok remizy strażackiej, idziemy prosto. Droga klasztorna wije się wśród zabudowań Pogorzan. Po przejściu około 2 km ukazuje się ładna panorama, a droga prowadzi w masyw Cietnia. W kierunku północno-wschodnim charakterystyczna sylwetka kościoła w Górze św. Jana. W kierunku wschodnim wzniesienie Łopusza, a dalej w prawo Pasierbiecka z Kamionną, Kostrza, Górki Jodłownickie, grupa Świnnej Góry, Zęzów, masyw Łopienia, Mogielica, Pieninki Skrzydlańskie. Na południu zaś trójszczytowy masyw Śnieżnicy. Przed nami Ciecień, a bardziej w prawo Księża Góra i Grodzisko. Droga Klasztorna wprowadza w las. Zaraz po wejściu, po prawej stronie, szkółka leśna Nadleśnictwa Limanowa z budynkiem socjalno-mieszkalnym. Po dalszych 2 km drogi leśnej, podejściem dość stromym, a potem płasko, szlak wprowadza nas na przełęcz pomiędzy Cietniem a Księżą Górą. Spotykamy szlak niebieski z Cietnia na Grodzisko. Tu kończy się szlak żółty. Skręcamy w prawo, na szlak niebieski, w kierunku Grodziska. Po przejściu około 200 m droga w lewo doprowadza nas na szczyt Księżej Góry z wieżą widokową.

Szlak żóły ze Szczyrzyca na Księżą Górę

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.